Cennik


- badanie w zakresie psychologii transportu (kierowcy)– cena określona jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (DZ. U. z 2014 r poz. 937)  - 150 zł (wszystkie pracownie psychologiczne mają jednakową cenę za tego typu badanie)

 

- badania dla medycyny pracy - ceny ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu badań wymaganych na danym stanowisku

- konsultacja psychiatryczna - 200 zł (pierwsza wizyta 250 zł)
 
- diagnoza psychologiczna - ceny ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu badań
 
- porada psychologiczna – 150 zł
 
- sesja psychoterapii indywidualnej – 150 zł 

Kierowca zawodowy 150PLN
Kierowca skierowany przez policję 150PLN
Instruktor, egzaminator 150PLN
Kierowca pojazdu uprzewilejowanego 150PLN
Kierowca przewożący wartości pienieżne 150PLN