O nas


Centrum psychologiczne TRANSMEDICA  oferuje wykonanie kompleksowych usług psychologicznych.

Przeprowadzamy diagnozę psychologiczną, testy psychotechniczne kierowców i badania na potrzeby medycyny pracy. Oferujemy pomoc psychologiczną oraz psychoterapię. Dysponujemy bogatą wiedzą i doświadczeniem.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu z nami!
 

Nasi psycholodzy:

 Mgr Magdalena Gąsiorowska - Binda 

- mgr psychologii – studia ukończone w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

- 2009 r. – ukończenie Studium Umiejętności Psychologicznych będące etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego, przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii

- 2011 r. – ukończenie Studium Psychoterapii Uzależnień będące etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego, przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii

- 2014 r. – ukończenie Podyplomowego Studium Psychoterapii (2010 – 2014 r.) atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

- 2015 r. – ukończenie z wynikiem bardzo dobrym podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego nr K-304

- od 2009 r. – praca w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień PROMEDICUM w Limanowej