Psychoterapia


 

Psychoterapia polega na regularnych spotkaniach z psychologiem, rozciągniętych w czasie. Może mieć od początku jasno określony cel, a także – w trakcie jej trwania mogą pojawiać się inne cele, ukierunkowujące prace na inne obszary. Dotyczy trudności aktualnie występujących w życiu, mających jednak związek z przeszłością, długotrwałych, przewlekłych. W zależności od problemu zgłaszanego przez klienta psychoterapeuta dobiera rodzaj oddziaływania terapeutycznego. Orientacja terapeutyczna psychoterapeuty (ukończone szkolenia, doświadczenie) wpływa na decyzje o wyborze. Inne metody są skuteczne w psychoterapii zaburzeń lękowych czy depresjach, inne w przypadku zaburzeń osobowości czy w uzależnieniach. W największym stopniu o skuteczności psychoterapii decyduje jednak relacja jaka tworzy się między klientem a psychoterapeutą w trakcie spotkań. Bardzo często samo leczenie farmakologiczne jest niewystarczające do poprawy zdrowia psychicznego, wówczas warto skorzystać z psychoterapii.

Psychoterapeuta musi mieć ukończone szkolenie psychoterapeutyczne (dyplom), rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne oraz pracować pod nadzorem superwizora.

Centrum oferuje podejście integrujące różne szkoły psychoterapeutyczne. Klienta traktujemy indywidualnie, z uwagą i troską o jego dobro. Sesja terapeutyczna trwa ok. 50 minut.