Badania psychologiczne dla medycyny pracy

 

Badania psychologiczne dla potrzeb orzecznictwa o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pracy. Są to badania pomocnicze, na wniosek lekarza prowadzącego badania profilaktyczne pracowników. Do zadań psychologa należy ocena funkcji psychicznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku oraz tych, które mogą ulec zaburzeniu w wyniku wykonywanej pracy. Psycholog przeprowadza badanie, wspomagając się testami psychologicznymi oraz testami aparaturowymi. Centrum posiada ciemnię kabinową pozwalającą dodatkowo ocenić funkcje wzrokowe.
 

Czas trwania badania zależy od zakresu oraz doboru metod przez psychologa.
 

Badaniom podlegają m.in.:

- operatorzy sprzętu mechanicznego

-osoby pracujące na wysokości

- osoby pracujące w ratownictwie

- górnicy

- osoby zajmujące się ochroną osób i mienia

 

Na badanie należy się zgłosić:

- będąc wyspanym i wypoczętym

- w całkowitej trzeźwości – najlepiej jest nie spożywać alkoholu minimum 48h przed badaniem

- z okularami czy soczewkami, jeśli mamy wadę wzroku

- rezerwując sobie czas na badanie, nie w pośpiechu między innymi obowiązkami

- ze skierowaniem, jeśli wystawiono

- z dowodem osobistym