Badania psychologiczne do pozwolenia na broń

Badania psychologiczne na broń, dla:


I. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ: 

1) myśliwską, sportową, kolekcjonerską, bojową
2) do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
3) do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
4) do wykonywania usług detektywistycznych
5) do pracy inspektora ruchu drogowego
6) do pracy strażnika miejskiego (gminnego)
 

II. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ NA STANOWISKU:

1) sędziego
2) prokuratora
3) komornika
4) kuratora społecznego
5) kuratora zawodowego
6) syndyka
 

III. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS LUB POSIADAJĄCYCH WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ: 

1) pracujących w ochronie mienia
2) pracowników zabezpieczenia technicznego
3) do otrzymania licencji pracownika ochrony
4) do przedłużenia licencji pracownika ochrony

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania pozwolenia na broń można przeczytać na stronie Komendy Powiatowej Policji w Limanowej:
http://limanowa.policja.gov.pl/pl/content/bron